Huurder dient zelf zorg te dragen voor een deugdelijke reis - en annuleringsverzekering.

Tijdig inleveren op afgesproken dag en uur, inleveren tussen 9 en 9u55 uur, leegmaken en tankbeurt + vullen Adblue voor de inlevering, indien u het voertuig vroeger inlevert dan afgesproken uur , graag een seintje vooraf.

In geval van schade vooraf melden en minstens 2 uur vroeger inleveren.

Per 15 minuten te laat = € 20.

Annulatie door de huurder: tot 31 e dag = 50% van de huurprijs = het voorschot, 30e dag tem 16e dag = 75% van de totale huursom, annulatie van de 15e dag tot dag van vertrek = 100% = totale huurprijs.

In geen enkel geval worden er gelden terugbetaald.

Het is ten strengste verboden om naar oorlog gevoelige gebieden te reizen, enkel reizen naar landen die op de groene kaart van de verzekering vermeld staan. Alle tol, vignetten milieustickers vallen ten laste van de huurder.

Campers zijn omnium verzekerd speciaal voor verhuur,  € 1250  vrijstelling per schadegeval = tevens uw waarborg, te betalen “voor” uw vertrek cash of met overschrijving. Elke schade kan pas volledig beoordeeld  worden na de eindpoets.

Gratis =  basis keukensetje dat u naar eigen behoefte kan aanvullen, matrasbeschermer, 1 gasfles ,  wc product , wielblokken , waterdarm van 1 m en 20 m kabel, gps in elke camper, gebruik op eigen verantwoordelijkheid.

Gebruikte materialen , rijblokken kabel en waterdarm = schoon + droog maken kabel rollen we netjes op, neem extra lange tuinslang en verlengkabel mee indien u dit wenst.

Vertrek = volle dieseltank + volle adblue tank, terug voltanken bij inleveren , tanken achter de hoek ESSO kan u Adblue aan de pomp tanken, ticket afdrukken en afgeven aub. Indien er niet getankt is zullen we zelf bijvullen € 15 + de kost van de brandstof.Een volle adblue tank is 20 liter, bij melding op dasbord steeds adblue bijvullen!

Vuilwatertank met regelmaat ledigen, deze hendel zal u onder de camper vinden.

Toilet ledigen en reinigen voor aankomst, laten ledigen en reinigen = € 25.

Keukenblok ten allen tijde netjes houden, vloer vegen voor het inleveren en afval verwijderen.

Eindpoets € 150.

Reserveren = 50% voorschot te voldoen binnen 4 werkdagen, bij het niet tijdig betalen heeft Campergo het recht om de geboekte periode terug vrij te geven.

Saldo ten laatste 5 weken voor vertrek betalen.

Huurwaarborg apart betalen = cash of overschrijven net voor vertrek met vermelding “huurwaarborg”.

De bestuurder minstens 26 jaar en minstens 5 jaar rijervaring komt persoonlijk het voertuig ophalen met geldig rijbewijs B en ID.

Kindjes = niet achter stuur spelen, niet op de zetel of bedjes springen.

NIET TOEGELATEN: Roken en frituren! Extra reiniging = € 130 , gebruik van schuurmiddelen of schuursponsjes = verboden , Carwash / hoge druk is ten strengste verboden.

Blz 1

Haal dikke donsdekens, kussens van het elektrisch hefbed als u dit terug omhoog laat, zo zal de zekering het niet springen. Bij heel warm weer trekken we de verduistering niet helemaal toe, zo gaan de rubbers smelten en krijgt u schade aan de ramen. De grote dakvenster gebruikt u beter niet, 1 slagwind kan het grote raam lostrekken. Verplicht de luifel dicht te draaien tijdens uitstap of tijdens de nacht.

Grote voorwerpen legt u in de garage, trapladdertjes “onder” de matras tijdens het rijden, kasten en schuiven op slot tijdens rijden. HUISDIEREN = Nooit alleen laten, met regelmaat extra reinigen, niet op de zetel, lijn niet aan de camper vastmaken. Gebruik van toestellen onder de 600 Watt, let op! TIP!...Stopcontacten werken enkel als u op 220 V bent aangesloten.

SNELHEIDOVERTREDINGEN of eender welke andere overtreding dient door de huurder zelf betaald te worden, ook gerechtskosten, oplopende interesten enz...wij zijn NIET verantwoordelijke voor eventueel verkeerde of foute briefwisseling hieromtrent.

Schade , storing of problemen dienen ons onmiddellijk telefonisch gemeld te worden zodat wij voor uw aankomst de nodige maatregelen kunnen treffen.

Bij schade zullen er € 45 dossierkosten worden aangerekend , maak foto’s van uw schade en stuur deze direct via e mail Johnny@motorhomesverhuur-antwerpen.be. “Niet” gemelde schade gemaakt door de huurder zal door een deurwaarder worden vastgesteld € 490 + € 45 btw incl. dossierkosten…

Elke schade voor vertrek stellen we samen vast en zal vermeld worden op het daarvoor bestemde formulier + foto’s, de huurder tekent af voor akkoord.

De campers worden na reiniging onderworpen aan een 2 e controle op vaststelling van schade, Vitaya bvba heeft het recht om de huurder hiervan op de hoogte te brengen en de huurder uit te nodigen om de schade vast te stellen "of" te bewijzen aan de hand van beeldmateriaal genomen op de dag van vertrek en na inlevering.

Achteruitrijden bij parkeren = partner STEEDS te laten uitstappen, de grote campers zwenken een heel stuk uit! Plaats de fietsen zodanig dat het stuur de achterzijde niet raakt. ALLE SCHADEREPARATIES, ONTBREKENDE STUKKEN DIENEN MET DE WAARBORG BETAALD TE WORDEN een eventuele meerprijs is ten laste van de huurder .                                                                                                                                                                            

Het is ten strengste verboden om de wagens te gebruiken voor het vervoeren van elke vorm van verboden middelen, wapens , drugs of illegale personen of goederen conform de Europese wetgeving hierover, iedere overtreding hierin met een inbeslagname tot gevolg zal onherroepelijk leiden tot een schadevergoeding = gelijk is aan de aankoopsom van een nieuw vervangend voertuig en volledig ten laste van huurder komt.Alle sleepkosten, gerechtskosten, briefwisseling...kortom alle extra kosten die hier mee gepaard gaan vallen ten laste van de huurder + € 20 per 15 minuten voor laattijdig inleveren. "Huurinkomsten" die de verhuurder verliest door het misbruiken en inbeslagname van het voertuig om voorgaande reden komen volledig ten laste van de huurder.

In geval van overmacht wegens het niet beschikbaar zijn van het gereserveerde voertuigtype (bv. Bij schade, defect, ongeval, verkoop...of iedere andere reden van welke aard ook) behouden wij het recht om een vervangvoertuig in te schakelen indien wij over deze mogelijkheid beschikken, en dit zonder enig recht of enige vorm van schadevergoeding tegenover de huurder.


BIJ ONGEVAL of motorpech...RUWELKA   0032 59 55 90 00

Opgemaakt op 2 blz.... 

Door de huurovereenkomst te tekenen gaat de huurder akkoord met de huurvoorwaarden.

KBC BE49 7310 1334 7171                           BTW0829474021

Blz 2

Bv Vitaya ,Antwerp Railway Station, Pelikaanstraat 3 box 2020, 2018 Antwerpen   Gsm +32 477 948799

Deel deze pagina